What Hearing Aids Does Medicare Cover?

Jakie aparaty słuchowe obejmuje Medicare?

Pomocny przewodnik pomagający dowiedzieć się, w jaki sposób Medicare pokrywa koszty aparatów słuchowych
Utrata słuchu jest częstym problemem zdrowotnym, zwłaszcza u osób powyżej 65. roku życia. Osobom w tej sytuacji może być trudno zrozumieć zakres ubezpieczenia, zwłaszcza Medicare w przypadku aparatów słuchowych. Celem tego artykułu jest rzucenie światła na ten temat poprzez przedstawienie pełnego i szczegółowego przewodnika na temat tego, w jaki sposób Medicare obejmuje aparaty słuchowe.

Dowiedz się o Medicare i jego działaniu.
Medicare to rządowy program ubezpieczenia zdrowotnego dla osób w wieku 65 lat i starszych, ale niektóre młodsze osoby z pewnymi niepełnosprawnościami mogą również uzyskać w jego ramach ubezpieczenie. Świadczenia Medicare są podzielone na różne części, które obejmują różne rodzaje opieki zdrowotnej:

Część A Medicare pokrywa koszty pobytu w szpitalu, opieki w hospicjum i części opieki zdrowotnej w domu.
Medicare Część B pokrywa koszty niektórych wizyt lekarskich, opieki pozaszpitalnej, opieki profilaktycznej i sprzętu medycznego.
Medicare Część C, zwana także Medicare Advantage, jest alternatywą dla Oryginalnego Medicare (Części A i B). Są to prywatne plany zdrowotne, które zwykle wiążą się z dodatkowymi korzyściami.
Leki na receptę są objęte Medicare Part D.
Zrozumienie tych części jest ważne, ponieważ każda z nich ma wpływ na zdrowie słuchu.

Aparaty słuchowe są opłacane przez Medicare
Części A i B tradycyjnego Medicare nie płacą za aparaty słuchowe ani testy ich dopasowania. Może to być trudne dla osób potrzebujących tych urządzeń, ponieważ aparaty słuchowe to często duża inwestycja. Jednak w niektórych częściach Medicare mogą istnieć korzyści związane ze zdrowiem słuchu.

Medicare Część B
Medicare Część B nie płaci za aparaty słuchowe, ale pokrywa koszty diagnostycznych badań słuchu zlecanych przez lekarza, jeśli są one potrzebne do oceny lekarskiej, leczenia lub choroby, która może spowodować utratę słuchu. Jeśli jednak badanie wykaże, że potrzebujesz aparatów słuchowych, koszt aparatów słuchowych nie zostanie pokryty.

Medicare Advantage (Część C): Plany Medicare Advantage lub Medicare Część C mogą zapewniać większe korzyści słuchowe. Prywatne firmy ubezpieczeniowe, które są akceptowane przez Medicare, oferują takie plany. Obejmują wszystko, co oferuje Original Medicare, z wyjątkiem opieki hospicyjnej, która nadal jest objęta Częścią A. Często obejmują dodatkowe świadczenia, takie jak pielęgnacja oczu, zębów i uszu.

Korzyści dla słuchu oferowane w ramach planów Medicare Advantage mogą znacznie zmieniać się w zależności od planu. Niektóre plany mogą obejmować aparaty słuchowe, podczas gdy inne mogą co kilka lat przekazywać określoną kwotę pieniędzy na opłacenie aparatów słuchowych. Inne mogą oferować zniżki na koszt aparatów słuchowych lub obejmować tylko niektóre typy aparatów słuchowych. Jeśli więc zastanawiasz się nad wykupieniem planu Medicare Advantage, przeczytaj drobny druk i zapytaj, czy obejmuje on aparaty słuchowe.

Ubezpieczenie z dodatkiem Medicare (Medigap)
Medigap, skrót od Medicare Uzupełnienie Ubezpieczenia , to kolejny wybór, o którym warto pomyśleć. Są to prywatne plany ubezpieczeniowe, które pomagają pokryć część kosztów opieki zdrowotnej, których Oryginalne Medicare nie pokrywa, takich jak współpłatność, współubezpieczenie i odliczenia. Należy jednak pamiętać, że plany Medigap sprzedawane po 2005 roku nie obejmują aparatów słuchowych.

Jak objąć aparaty słuchowe Medicare
Jeśli masz Medicare i potrzebujesz aparatów słuchowych, możesz wykonać następujące czynności:

Przejrzyj swój plan: Jeśli posiadasz plan Medicare Advantage, upewnij się, że wiesz, w jaki sposób aparaty słuchowe są objęte Twoim planem. W większości przypadków informacje te można znaleźć w dokumentach „Dowód ubezpieczenia” planu.
Skonsultuj się ze swoim audiologiem: Porozmawiaj ze swoim audiologiem o tym, ile kosztują różne typy aparatów słuchowych i co mogą dla Ciebie zrobić. Pomogą Ci znaleźć aparaty słuchowe odpowiadające Twojemu budżetowi i potrzebom.
Sprawdź inne zasoby: Niektóre programy stanowe, grupy non-profit i producenci oferują pomoc w opłaceniu aparatów słuchowych lub zniżki na nie. Twój lokalny wydział zdrowia lub audiolog może powiedzieć Ci więcej na temat tych programów.
Ostatecznie aparaty słuchowe nie są objęte oryginalnym ubezpieczeniem Medicare, ale niektóre plany Medicare Advantage mogą pokryć część lub całość kosztów. Szczegóły mogą się bardzo różnić, dlatego ważne jest, aby zrozumieć, jak działa Twój plan. Z tego powodu, jeśli myślisz o przejściu z planu Original Medicare na plan Medicare Advantage, pamiętaj o wszystkich kosztach i korzyściach. Zawsze rozmawiaj z pracownikiem służby zdrowia, aby uzyskać pomoc dostosowaną do Twoich potrzeb i sytuacji.

DARMOWA DOSTAWA

Z dumą oferujemy bezpłatną wysyłkę wszystkich zamówień.