Are Hearing Aids Covered? Exploring Workplace Accommodations, Cochlear Implant Programs, and Government Grants

Czy aparaty słuchowe są objęte gwarancją? Odkrywanie udogodnień w miejscu pracy, programów implantów ślimakowych i dotacji rządowych

Osoby z ubytkiem słuchu muszą wiedzieć, jakie usługi są dla nich dostępne, ponieważ ubytek słuchu staje się coraz częstszym problemem na całym świecie. Temat tego, czy aparat słuchowy mieści się w zasięgu możliwości finansowych danej osoby, jest jednym z najczęściej poruszanych. W tym artykule przeanalizowano trzy potencjalne możliwości pomocy: modyfikację miejsca pracy, programy lub obiekty zapewniające implanty ślimakowe oraz finansowanie rządowe.

Na początek sprawdźmy, czy aparaty słuchowe mogą być udostępniane bezpłatnie w ramach programu zakwaterowania w miejscu pracy. Pracodawcy mają obowiązek zapewniać pracownikom niepełnosprawnym rozsądne udogodnienia zgodnie z amerykańską ustawą o osobach niepełnosprawnych (Americans with Disabilities Act, ADA), która została uchwalona w 1990 r. Do tej kategorii zaliczają się osoby z problemami ze słuchem. Zamiarem amerykańskiej ustawy o osobach niepełnosprawnych (ADA) jest wyeliminowanie dyskryminacji i zapewnienie równych szans zatrudnionym osobom żyjącym z niepełnosprawnością.

Należy jednak pamiętać, że „rozsądne udogodnienia” mogą być w pewnym stopniu subiektywne i mogą się różnić w zależności od miejsca zatrudnienia. W większości przypadków wiąże się to z dokonaniem dostosowań, takich jak zapewnienie pomocy komunikacyjnych, ustalenie elastycznych godzin pracy, a nawet zmiana wymagań zawodowych; nie zawsze jednak wiąże się to z koniecznością zakupu aparatów słuchowych.

Aparaty słuchowe są często uważane za akcesoria do użytku osobistego, podobnie jak okulary, co oznacza, że ​​zazwyczaj decyzja o zakupie ich dla siebie zależy od danej osoby. Z drugiej strony można oczekiwać, że pracodawcy pokryją koszty sprzętu wspomagającego słyszenie, którego używa się wyłącznie w miejscu pracy. Możliwe jest, że kompleksowy plan ubezpieczenia zdrowotnego pracodawcy pokryje również koszty aparatów słuchowych; jednakże to, w jakim stopniu tak się stanie, zależeć będzie przede wszystkim od zapisów planu ubezpieczenia.

Kiedy przenosimy naszą uwagę na programy lub placówki oferujące implanty ślimakowe, odpowiedź staje się nieco bardziej skomplikowana. Osobom, które mają znaczny ubytek słuchu w stopniu, w którym aparaty słuchowe mogą nie być w stanie zapewnić odpowiedniej pomocy, często doradza się rozważenie wszczepienia implantów ślimakowych. W większości przypadków placówki te zapewniają kompletny program obejmujący różnorodne usługi, takie jak ocena, operacja, aktywacja urządzenia i rehabilitacja.

Chociaż niektóre programy dotyczące implantów ślimakowych mogą zapewniać aparaty słuchowe w ramach testów przed implantacją lub podczas całego procesu kandydatury, główny nacisk położony jest na sam implant, a nie na aparaty słuchowe. Dlatego też może się zdarzyć, że programy te nie będą obejmowały na bieżąco aparatów słuchowych, chyba że uwzględnia je indywidualny plan leczenia pacjenta. Podobnie jak w przypadku zakwaterowania w ramach zatrudnienia, zależy to głównie od polityki ośrodka, zakresu ubezpieczenia pacjenta i dodatkowych aspektów, takich jak wiek pacjenta i potrzeba leczenia.

I wreszcie, osoby potrzebujące aparatów słuchowych mogą także uzyskać pomoc w formie stypendiów i innych form wsparcia udostępnianych przez rząd. Aparaty słuchowe mogą być bezpłatne dla kwalifikujących się osób w Stanach Zjednoczonych dzięki programom pomocy rządowej, takim jak Medicaid. Osoby te często mają niskie dochody i mogą obejmować osoby starsze, dzieci i dorosłych w każdym wieku. Ponieważ zakres ubezpieczenia dostępny w jednym stanie bardzo różni się od drugiego, istotne jest zapoznanie się z przepisami obowiązującymi w Twoim stanie rodzinnym.

W podobny sposób Program Ubezpieczenia Zdrowotnego Dzieci (CHIP) zapewnia ochronę słuchu, np. aparatów słuchowych, dzieciom, które kwalifikują się do programu. Aparaty słuchowe są także udostępniane weteranom, którzy pełnili służbę na kwalifikowanych stanowiskach, za pośrednictwem Departamentu ds. Weteranów. Oprócz tych możliwości istnieją również państwowe programy rehabilitacji zawodowej i grupy charytatywne, które mogą zapewnić wsparcie finansowe na zakup aparatów słuchowych.

Należy również podkreślić, że nieustannie dąży się do zapewnienia lepszego zasięgu aparatów słuchowych, co zasługuje na poparcie. „Ustawa Medicare Audiologist Access and Services Act” została przedstawiona Kongresowi w 2021 r. z zamiarem ułatwienia lepszego dostępu do opieki zdrowotnej nad słuchem osobom starszym i innym osobom niepełnosprawnym.

Podsumowując, chociaż wydatki na aparaty słuchowe mogą nie zostać bezpośrednio pokryte z udogodnień w miejscu pracy lub programów implantów ślimakowych, istnieją inne możliwości do zbadania i ważne jest, aby być świadomym ich wszystkich. Zawsze istotne jest przeprowadzenie dogłębnych badań nad dostępnymi alternatywami i zwrócenie się o poradę do specjalistów w dziedzinie opieki zdrowotnej. Niektóre programy ubezpieczeniowe, a także dotacje i pieniądze od rządu mogą pomóc w zapewnieniu pewnej ulgi finansowej.

Ubytek słuchu nie musi koniecznie oznaczać pogorszenia jakości życia lub znacznego wzrostu obciążeń finansowych. Osoby, których to dotyczy, mogą z większą pewnością przejść tę podróż i odkryć rozwiązanie, które spełnia ich unikalne wymagania, jeśli mają lepszą świadomość dostępnych zasobów.

DARMOWA DOSTAWA

Z dumą oferujemy bezpłatną wysyłkę wszystkich zamówień.